Vi arbeider i hovedsak med boliger og bebyggelse i mindre skala. Vårt fokus er en stedstilpasset arkitektur hvor vi fremhever materialenes egenart og har en interesse for eksponerte konstruksjoner.

 

Arkitekt Ludvig hoddø

Sorgenfrigata 32A, 0365 Oslo

 

telefon: +47 904 79 800

e-post: post@ludvighoddo.no